Általános Szállítási Feltételek

A JTC Kft., mint Kereskedő, számítástechnikai és elektrotechnikai termékeket és alkatrészeket értékesít. Jelen kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, melyek során a JTC Kft. a vevő részére áru vagy eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

A JTC Kft. (továbbiakban: Kereskedő) adatai:
székhelyünk: 1112 Budapest, Törcsvár utca 44/a.,
telephelyünk, átadópont, levélcím és ügyfélszolgálat: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b,
cégjegyzékszám: 01-09-951935,
adószám: 23078985-2-43,
email cím: tamogatas@gamerslife.hu

1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Kereskedő a gamerslife.hu webcímen webáruházat és magazint (továbbiakban: Webáruház) üzemeltet, amelynek szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (továbbiakban: Vevő). Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webáruház működésére és használatára vonatkoznak.

A Webáruház működésére a magyar jog az irányadó, a Vevővel történő kommunikáció során használt nyelv a magyar. A Webáruházban rendelés leadása kizárólag regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációval a Vevő kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes személy, valamint vagy a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatokkal regisztrál. A nem valós adatokkal történő regisztrációt a Kereskedő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Webáruházban történő megrendelés útján lehetséges, melyhez előzetes regisztrációra van szükség.

A Webáruház használatával a Vevő és a Kereskedő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. A szerződés keretében a Kereskedő és a Vevő közötti kapcsolattartás, a tájékoztatás és a szerződéskötés kizárólagos módjaként a Vevő kifejezetten az elektronikus levelezést választja, minden információt és dokumentumot digitális formában fogad el, az ezen a módon kapott értesítéseket a Vevő saját tartós adathordozóján, visszakereshető módon tárolja. A Vevő nyilatkozik arról, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik.

A Vevő ezen nyilatkozata alapján a Kereskedő a szolgáltatással kapcsolatos Vevő általi megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló üzenetküldő rendszeren keresztül fogadja. A Vevő kérdéseit a Szolgáltató írásban, az Ügyfél személyes menüjében megadott email címére, elektronikus üzenet (email) útján válaszolja meg.

Az ÁSZF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő gazdálkodó szervezetnek minősül, rá a Fogyasztót megillető jogok nem érvényesek. A vevő státusza a regisztrációkor kerül rögzítésre és valamennyi vásárlásra vonatkozik.

A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség feletti megrendelés esetén a Vevő nem minősül Fogyasztónak.

A Webáruházban megjelenített termékek leírásában és tulajdonságaiban, a fotóival és az elérhetőségével kapcsolatosan a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékről közzétett leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termék valamennyi tulajdonságát. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk. A szerződés teljesítése szempontjából kizárólag a gyártó által megadott, az adott gyártói cikkszámhoz tartozó megnevezés, termék jellemzők és képek érvényesek. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A Kereskedő nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltoztatásából, megszűntetéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért. A Kereskedő a Webáruház szolgáltatásait a vevő előzetes értesítésének mellőzésével saját döntése alapján módosíthatja vagy megszűntetheti.

A Kereskedő nem felelős és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, amelynek az alapja a termék bárminemű hibás működése, valamint a hibás működésből eredően más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás illetve megsemmisülés, ideértve ezekből eredő kár vagy eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Vevőt megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Kereskedő fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A Kereskedő a Webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Webáruház használatával az Vevő elismeri és elfogadja, hogy a Kerekedő időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit. A Kereskedő a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről a Vevőt előzetesen írásban értesítené. A Kereskedő nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

A Webáruházat tilos más oldal részeként megjeleníteni. A Webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a Webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Kereskedő előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Kereskedő fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

2. Teljesítés

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, a vevőre érvényes egyedi bruttó ár magyar Forintban megadva és alapesetben készpénzfizetésre vonatkozik.

A távollévők között kötött elektronikus vásárlási szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre a Kereskedő és a számlázási adatoknál szereplő Vevő között. Ez a szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek és magatartási kódexre nem utal, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető.

A termék megrendelésének időpontjának azt az időpontot tekintjük, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A rögzített megrendelés a Vevő személyes menüjében azonnal megjelenik és a rendelésről automatikus email visszaigazolást küldünk a regisztráláskor megadott email címre, amelyek tartalmazzák a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám). A visszaigazolás és Rendelés szám nélkül az elektronikus vásárlási szerződés nem jött létre.

Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, a benne szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A rendelés a teljesítés megkezdéséig a Vevő személyes oldalán vagy a Kereskedő ügyfélszolgálatán keresztül módosítható vagy lemondható.

A vásárlásáról elektronikus számlát állítottunk ki, amelyet bejelentkezést követően a Vevő a személyes menüpontjából tud letölteni. A Vevő részéről a teljesítés a számla kiegyenlítésével történik meg, melynek módja lehet készpénzes, bankkártyás, előutalásos, illetve utánvétes.

Nyomtatott számlát nem küldünk. Az elektronikus számla ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint egy nyomtatott számla. Az elektronikus számla rendelkezik PKI (Public Key Infrastructure - Nyilvános kulcsú titkosítás) technológiával készült elektronikus aláírással, valamint az aláírás időpontját hitelesítő elektronikus időbélyegző pecséttel. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, ezért kérjük, hogy töltsd le és a fájlt őrizd meg az elévülési idő végéig.

Vevő által átvett, de még teljes mértékben ki nem fizetett termék tulajdonjoga a PTK rendelkezése szerint Kereskedőt illeti.

A számlával kapcsolatos bármilyen kifogást a Vevő, az esedékesség napjáig teheti meg.

A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén a Vevő késedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.

Szállítási késedelmet okozó vis major vagy bármilyen egyéb esetben a Kereskedő akadályközléssel él, amely a Kereskedő minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Ilyen esetben a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

3. Átvételi módok, határidők, szállítási költség

A Webáruházban megrendelt termék átvételének módja lehet személyesen a telephelyünkön vagy házhoz szállítással a Vevő által megadott szállítási címen.

A terméklapon olvasható, hogy a megrendelés után a termék legkorábban mikortól vehető át. A rögzített megrendelés átvételének vagy kiszállításának várható legkorábbi időpontja a visszaigazolásban szintén szerepel. A megrendelés teljesítésének időszaka a visszaigazolt legkorábbi időpont és az azt követő 2 munkanap.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon (munkanapokon) 8.00-17.00 óra között történik.

A kiszállítás kizárólag futárszolgálattal, Magyarország területére lehetséges. A kiszállítási szolgáltatást a GLS vagy az MPL futárszolgálat nyújtja és a Vevő veszi igénybe. A futárszolgálat a sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagy a szállítási címen és a kézbesítést a következő munkanapon ismét megkísérli. A második sikertelen kísérletet követően a küldeményt a raktárunkba visszaszállítja és a megrendelés teljesítésétől elállunk.

A házhoz szállítás költsége rendelésenként (jelenleg) bruttó 1990 Ft (nettó 1566,93 Ft + 27% ÁFA). Egy megrendelésben egyszerre több termék is megrendelhető egy szállítási díj mellett. A kosárban, a rendelés elküldése előtt mindig feltüntetjük, hogy mennyi a házhoz szállítás pontos összege a konkrét rendelésre. Megrendelések nem vonhatók össze.

A szállítási költség a Vevőt terheli, teljesített szállítás esetén visszatérítésére nincs lehetőség.

4. Szavatosság, jótállás

Az ÁSZF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti. Ha van a termékhez hozzá adott külön gyártói garanciajegy, akkor az azon feltüntetett, az adott gyártó által biztosított garanciális feltételek az érvényesek. A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.

Több termék egyidejű vásárlása esetén az egyes termékekre vonatkozó jótállás és szavatosság eltérhetnek egymástól.

A Kereskedő hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Kereskedő, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a Kereskedővel vagy a szakszervizzel közölni, fogyasztói szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó eldöntheti,

 • hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben vagy kellékszavatosság alapján a Kereskedővel szemben
 • ha van kötelező jótállás a termékre, akkor a Kereskedővel vagy közvetlenül a szakszervizzel szemben.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Vevő eldöntheti, hogy kellékszavatosság alapján lép fel a Kereskedővel szemben vagy jótállási igényét érvényesíti. A jótállási igény Kereskedővel szemben csak akkor érvényesíthető, ha nincs a terméknek önálló márka szakszervize.

A Fogyasztóra vonatkozó kötelező jótállási idő hossza eltérhet a Fogyasztónak nem minősülő Vevő számára vállalt gyártói jótállási idő hosszától.

Ha a termék hibás és van szerződésben vállalt jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal szemben érvényesítheti a jótállási igényét, aki a jótállást a szerződésben vállalta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Kereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott terméket, a számlával, jótállási jeggyel (ha volt) és a hibaleírással együtt a Kereskedő telephelyére kell visszaszállítani.

4.1 Kellékszavatosság

Kellékszavatossági igény a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthető. A kellékszavatossági igény érvényesítésének helye a telephelyünk. A Vevő kötelessége annak bizonyítása, hogy a terméket a Kereskedőtől vásárolta.

A kellékszavatossági igény lehet kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többlet költséggel járna.

Ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor igényelhető az ellenszolgáltatás arányos leszállítása vagy a hiba a Kereskedő költségére ki is javíttatható, végső esetben a szerződéstől a Vevő elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

A szerződés teljesítésétől számított egy, Fogyasztói szerződés esetén két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amíg a terméket a Vevő nem tudta használni.

A kellékszavatossági igény érvényesítéshez a Vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a teljesítéstől számított első hat hónapon belül, amikor a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele.

A termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Minden szavatossági vagy jótállási igényt (a továbbiakban: Bejelentés) írásban kérjük benyújtani. A Bejelentésben minimum a rendelés számát, a termék megnevezését, a bejelentő nevét és a hiba vagy panasz leírását, valamint a szavatossági vagy jótállási igény pontos megjelölését kérjük.

Az átadott vagy visszaküldött termékhez minden esetben mellékelni kell a kapott összes kiegészítőt, alkatrészt és lehetőség szerint a csomagolást. Terméket csak előre egyeztetett esetben lehet visszaküldeni úgy, hogy azt telephelyünk címén át tudjuk venni. Csak az telephelyünk címén átvehető küldeményeket tekintjük visszaküldöttnek. A székhelyünkön nem tudunk csomagot fogadni vagy terméket átvenni.

Az átvett terméket minden esetben szakszervizben bevizsgáltatjuk, mely alapja a szavatossági vagy jótállási igény elbírálásának.

Ha a termék az ügyintézést követően átvehető, akkor erről a regisztrációkor megadott email címre elektronikus levélben értesítést küldünk és közöljük az ügyintézés eredményét illetve a rendezés módját.

Terméket csak a Bejelentésben megadott címre küldünk vissza, vagy az ott megjelölt személynek adunk át.

A terméket az első átvételi értesítésünket követő 14 napig díjmentesen tároljuk, ezt követően a Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályai alapján járunk el. A 15. naptól kezdődően nettó a termék eladási árának 1%-val megegyező napi tárolási díjat számítunk fel. A terméket 30 nap tárolást követően értékesítjük vagy megsemmisítjük. Értékesítés esetén a kezelési költségtérítés átalány 5%+áfa, minimum bruttó 2540 Ft (nettó 2000 Ft + ÁFA). A befolyó vételárból a felmerült költségeinket és díjainkat levonjuk, a költségeink levonása után a fennmaradó összeget az ügyfél bankszámlájára átutaljuk. Megsemmisítés esetén a megsemmisítés költségét és a tárolási díjat az Ügyfélnek 8 napon belül meg kell térítenie. Értékesítés vagy megsemmisítés esetén az vevő semmilyen további igénnyel nem élhet a Kereskedővel szemben. Az értékesítés vagy megsemmisítés előtt az Ügyfél, előre egyeztetett időpontra kérheti a termék kiadását, az addig felmerült költségek készpénzben történő megfizetése mellett.

4.2 Termékszavatosság

A termékszavatosság tekintetében a Fogyasztóval kötött szerződés esetében a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hibát a Fogyasztónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igény a termék gyártó által történt forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető, e határidő elteltével e jogosultság elvész.

A Fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. Ezen kívül más igény nem követelhető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Kereskedővel szemben érvényesíthető.

Termékszavatossági igény a termék gyártó által történt forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

4.3 Jótállás

A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Webáruházban ha a terméknél megtalálható a jótállási idő, akkor az együttesen tartalmazza a külön törvény által meghatározott kötelező jótállási időt és a gyártó által vállalt önkéntes jótállási időt is. Ahol nem szerepel jótállási idő, azokra a termékekre nincs jótállás. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltékor azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, e határidő elteltével e jogosultság elvész. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakhelye vagy a Kereskedő székhelye szerinti, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége az ÁSZF-ben található.

A jótállás igény esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a megrendelést a Vevő által megadott adatok alapján be tudjuk azonosítani. A szakszervizek és a gyártók ettől eltérő gyakorlatot folytathatnak.

4.4 Kötelező jótállás

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a külön jogszabály alapján (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) meghatározott egyes termékekre, a jogszabályokban foglalt feltételek szerint a kötelezett köteles helytállni a hibás teljesítésért. A kötelező jótállás időtartama egy év, illetve a rendeletben a termék bruttó fogyasztói ára alapján meghatározott időtartam. A kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó a Kereskedőtől vagy a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszerviztől kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, akkor a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kereskedő költségére ki is kijavíttathatja, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jótállási jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Kereskedő vagy a szakszerviz gondoskodik. A kötelező jótállás alatt a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén, a Kereskedő nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótálláson belül a termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kötelező jótállási idő újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

4.5 Szerződésben vállalt jótállás

Ha a gyártó önként (szerződésben) vállal jótállást a termékre, akkor a gyártó a saját honlapján megtalálható feltételek, a külön jótállási jegyen szereplő feltételek, mindezek hiányában a Polgári Törvénykönyv jótállásra vonatkozó előírásai és az általuk vállalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Vevőnek a vállalt jótállás feltételeit meg kell fogadnia ahhoz, hogy érvényesíteni tudja a jótállási igényét. Ha a Vevő nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor nincs szerződésben vállalt jótállás.

Amennyiben a termék hibás, a Vevő kijavítást vagy kicserélést kérhet a szerződésben vállalt jótállás keretében. Az elállás vagy az árleszállítás nem érvényesíthető a jótállás igényével kapcsolatban. A jótállási igényt csak a megrendelésben rögzített Vevő érvényesítheti, tehát a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. Fontos megjegyezni, hogy a gyártó nem köteles az elküldött hibás terméket visszaadni.

A szerződésben vállalt jótálláson belül, amennyiben a csere vagy kijavítás megtörténik, a jótállási idő nem indul újra, hanem az eredeti idejének elteltével megszűnik. Ez azt jelenti, hogy a jótállás ideje nem hosszabbodik meg a csere vagy kijavítás miatt, hanem a jótállási idő továbbra is az eredeti kezdő időponttól számítva érvényes.

4.6 Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény

A jótállás nem vonatkozik a szállítási költségekre és kockázatra, valamint önálló vagy a termék részét képező szoftverekre.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba

 • helytelen telepítésnek,
 • rendeltetésellenes használatnak, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásának vagy szakszerűtlen kezelésnek,
 • nem jóváhagyott átalakításnak,
 • idegen beavatkozásnak
 • szakszerűtlen javításnak vagy szerelésnek
 • helytelen tárolásnak,
 • elmaradt tisztításnak, karbantartásnak
 • iparszerű igénybevételnek,
 • elemi kárnak vagy vis majornak,
 • külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak,
 • vírusfertőzésnek,
tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény

 • a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén,
 • a jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén,
 • az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye,
 • illetve a kifogyott kellékanyagok pótlására.

5. Elállás joga

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó jogosult az elállási jog gyakorlására a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben rögzített feltételek szerint. A Fogyasztó az átvétel dátumától számított 14 naptári napon belül indoklás és külön magyarázat nélkül élhet az elállási joggal. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztónak rendelési számmal együtt emailen kell eljuttatnia a Kereskedőnek.

A határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha a Fogyasztó a fent megjelölt határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldte az elállási nyilatkozatot, majd a nyilatkozat elküldését követő 14 naptári napon belül a terméket igazolható módon visszaküldte.

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó csak a kipróbálás erejéig használhatja a terméket, és a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, valamint a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terheli.

Az elállási jog nem érvényesíthető olyan termékekre, amelyek esetében a fogyasztóvédelmi szabályozás kizárja az elállási jogot. Ilyenek például a szerzői jog hatálya alá tartozó felvétel, szoftver, személyéhez kötött termékek, egészségvédelmi okokból zárt csomagolású termék, illetve olyan termék, amelyet a fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedőnek a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy naptári napon belül visszatérítenie kell a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ezen visszatérítés során nem terhelheti a Fogyasztót semmilyen többletdíj.

A Fogyasztó a megrendelés elküldésével együtt beleegyezik abba, hogy a Kereskedő a visszafizetendő teljes összeget a Fogyasztó bankszámlájára való utalással vagy a telephelyén előre egyeztetett időpontban készpénz kifizetéssel teljesítse.

Az elállási jog érvényesítésekor a Kereskedőnek jogában áll visszatartani az összeget addig, amíg a Fogyasztó a terméket valamennyi tartozékával együtt vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A korábbi időpontot kell figyelembe venni ezen feltételek esetében.

Nem érvényesíthető az elállási jog olyan termékre, amely:

 • a szerzői jog hatálya alá tartozik (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha az felbontásra került,
 • a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
 • természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
 • jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
 • az átvételt követően megsérült,
 • nem tartalmazza a termékhez kapott valamennyi tartozékot,
 • illetve a Fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedőnek, amennyiben a Fogyasztó érvényesítette az elállási jogát, a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy naptári napon belül kötelessége visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ez a visszatérítendő összeg magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, azonban nem tartalmazza az alap szállítási díjon felüli szállítási költségeket.

A Fogyasztó a megrendelés elküldésével együtt kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Kereskedő a visszafizetendő teljes összeget a Fogyasztó bankszámlájára való utalással vagy a telephelyén előre egyeztetett időpontban készpénz kifizetéssel teljesítse.

Azonban a Kereskedőnek jogában áll visszatartani az összeget mindaddig, amíg a Fogyasztó a terméket valamennyi tartozékával együtt vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni az összeg visszatartása esetén. Amennyiben a Kereskedő megkapta a terméket és megállapította, hogy az rendeltetésszerű használaton túl került vissza, és ennek következtében az értéke csökkent, jogában áll értékcsökkentést vonni le a visszatérítendő összegből.

6. Személyes adatok védelme

Az Vevőről gyűjtött információk, illetve a Vevő által megadott személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatót az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. Az Adatkezelési szabályzat jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jogorvoslati lehetőségek Fogyasztóknak

Üzleti stratégiánk alapja, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Ennek ellenére előfordulhatnak esetek, hogy a legjobb szándékunk ellenére is Vevőink panasszal fordulnak hozzánk. Célunk, hogy Vevőink észrevételeit, kifogásait és panaszait megfelelő módon, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kezeljük, a hibákat haladéktalanul feltárjuk és orvosoljuk.

Az Vevő panaszok közlése elsősorban az Webáruház üzenetküldő rendszerével történhet. Külön jogszabály lehetőséget biztosíthat a panaszok személyesen a telephelyen, írásban postai úton vagy emailen való közlésére. Az azonnal nem rendezhető panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben, írásban, a közlés módján válaszolunk. Ha az Ügyfél panaszát nem tarjuk jogosnak, azt minden esetben megindokoljuk. Törekedünk az Vevőink panaszainak megnyugtató rendezésére.

7.1 Kereskedő székhelye szerinti bíróság

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Polgári Iroda
Cím: Budapest, III. Miklós utca 2.
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.:22
Telefonszám: +36 1 430-6500
Web: http://www.fovarosi.birosag.hu/bp23kb.htm

7.2. Békéltető Testület

A Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület. Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érhetőek el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a Békéltető Testület nevében eljáró tanács döntését kötelezésként ne fogadja el. A döntés kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor a Kereskedő nyilatkozatban a Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként ismeri el (alávetés).

Kereskedő személyes megjelenési kötelezettsége a székhelye szerinti Békéltető Testület előtt van:
Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: http://www.bkik.hu

7.3 Járási Kormányhivatal

A Fogyasztói lakóhelye szerint illetékes járási Kormányhivatal. Az egyes Kormányhivatalok pontos adatai az alábbi linkre kattintva érhetőek el:http://jarasinfo.gov.hu/

7.4 Gazdasági Versenyhivatal

Csak általános fogyasztóvédelmi probléma esetén.
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036
Web: http://www.gvh.hu

7.5 Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén

Európai Bizottság online vitarendezési platformja az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Budapest, 2023. június 1.
Jakab Elemér s.k.
ügyvezető

Jelen dokumentum az Adatkezelési tájékoztató 2023. július 1. (00:00) napjától hatályos verziója.